หน้าแรก

 

บอลวาล์ว / butterfly valve / วาล์วอุตสาหกรรมต่างๆ รูป วาล์วอุสาหกรรม Ball Valve Stainless Stainless 316 และอื่นๆ จำหน่าย วาล์วอุสาหกรรม Ball Valve CF8M Stainless Steel316 / บอลวาล์ว 1ชิ้น / 2ชิ้น / 3ชิ้น / บอลวาล์ว 3 ทางTport และ Lport / บอลวาล์วหน้าแปลน JIS10K/DIN/ANSI/PN10/PN16 / เกทวาล์ว / เช็ควาล์ว / วายสแตนเนอร์ / บัตเตอร์ฟลาย วาล์ว (Butterfly Valve) / วาล์วแบบลูกสูบควบคุมด้วยลม Piston Valve /หัวขับลม Sirca เรายังเป็นผู้เชียวชาญในการทำระบบจาก Manual Valve คือการใช้มือ เปิด/ปิด วาล์ว มาเป็นระบบอัตโนมัติ (Automation)โดยใช้ หัวขับนิวเมติกส์/หัวขับไฟฟ้า (Pneumatic Actuator / Motorized Valve / Electric Motor Actuator) ภายใต้เครื่องหมายการค้า BKvalve  และให้คําปรึกษาทางด้าน ออกแบบเครื่องจักร นิวเมติกส์ ภายใต้หลักการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง

บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จำกัด ออกแบบ จำหน่าย ตรวจซ่อม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์นิวแมติก หัวขับลม และวาล์วสําหรับงานอุตสาหกรรม นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ประเภท ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด,กระบอกสูบลม, วาวล์ลม ข้อต่อลม, หัวขับลม ,โซลีนอยด์วาล์ว วาวล์้ประเภทต่างๆ ด้วยประสบการณ์ กว่าสิบปีจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและบริการ มุ่งเน้นความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ปัจจุบันการเอาระบบลมอัดมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นการประหยัดพลังงาน โดยโครงสร้างของระบบที่ดูแล บำรุงรักษาง่าย ไม่ซับซ้อน มีความปลอดภัยในการทำงานสูง และมีราคาถูก ระบบลมอัดได้ถูกพัฒนาในงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ค้าส่งอุปกรณ์ ในระบบนิวแมติกส์ และเป็นตัวแทนจำหน่าย ภายใต้ เครื่องหมายการค้า SDPC,BK actuator, Conex, BK Valve

Butterfly Valve (บัตเตอร์ฟลายวาล์ว) บัตเตอร์ฟลายวาล์วหรือวาล์วปีกผีเสื้อ ใช้เป็นวาล์วเปิดปิดน้ำ นิยมใช้ในการอุตสาหกรรมหรือระบบอาคารต่างๆเช่น อุตสาหกรรมอาหาร น้ำประปา โรงงานผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ตึกอาคาร ในการส่งจ่ายระบบน้ำ ในการอุปโภคและบริโภคได้ โดยมีวัสดุให้เลือกใช้ตามความต้องการของระบบเช่น Body เป็น Cast Iron หรือ Ductile Iron, Carbon Steel, Stainless Steel Seat เป็น NBR, EPDM, Viton, เป็นต้น ตัวผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบให้สามารถถอดมือหมุนด้านบนเพื่อที่จะติดตั้ง หัวขับลมหรือหัวขับไฟฟ้า(Pneumatic Actuator or electric Actuator) ได้อย่างสะดวกอีกด้วย ภายใต้หลักการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง

 

วาล์วลม ทำหน้าที่ ควบคุมทิศทางการไหลของลม อัดให้ไปทิศทางที่ต้องการ ควบคุมการเคลื่อนที่ เข้า-ออก ของก้านสูบของกระบอกลมหรืออุปกรณ์หัวขับวาล์ว โดยใช้แรงลม (Actuator) แบบ 2/2 ทาง โดยการสั่งงานด้วยขดลวดไฟฟ้า โซลินอยด์วาล์ว ( Pneumatic Solenoid Valve) วาล์วควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยคอยด์ไฟฟ้า ร่วมกับสปริง หรือคอยด์ไฟฟ้าอีกตัว ระบบนิวแมติก หรือ ระบบลมอัด จะทำงานได้ด้วยชุดกำเนิดลมอัดหรือปั้มลม จ่ายลมให้กับอุปกรณของระบบเพื่อทำงาน ดั่งนั้น ถ้าต้องการให้ระบบทำงานตามที่เราต้องการได้ก็ต้องมีการควบคุมทิศทางของลมอัด นั่นก็คือวาล์วต่างๆที่ใช้ในระบบ วาล์วต่างๆ นั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด,วาล์วเปิดปิดเป็นต้น 

วาล์วน้ำ วาล์วควบคุมแรงดัน สำหรับงานไอน้ำ หรือ สตรีม มีหน้าที ลดแรงดันไอน้ำตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการ วาล์วเปิด-ปิดอัตโนมัติ ใช้การสั่งการด้วยเวลา ใช้กับงาน air ,water , oil ขนาด 1/2″ - 1″ วาล์วอัตโนมัติทำการเปิด-ปิด ใช้สำหรับงานน้ำเย็นและน้ำร้อน ในการเลือกใช้ Two-Way นั้นจะสังเกตได้ว่า อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ปั๊ม นั้นจะต้องทดแรงดันมาก ดังนั้นการเลือกใช้ Two-Way จะต้องคำนึงถึงค่า Close Off Pressure ด้วย จากประสบการณ์กว่าสิบปี จึงมั่นใจได้ในคุณภาพและบริการ มุ่งเน้นความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

วาล์วลมควบคุมทิศทาง (Pneumatic Directional Control Valve) ทำหน้าที่ ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดให้ไปทิศทางที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่ เข้า-ออก ของก้านสูบของกระบอกลมหรืออุปกรณ์หัวขับวาล์วโดยใช้แรงลม (Actuator) แบ่งตามลักษณะของวาล์ว ได้ดังนี้

- Solenoid Valve (โซลินอยด์ วาล์ว) คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลมแบบ 2/2 ทาง โดยการสั่งงานด้วยขดลวดไฟฟ้าโซลีนอยด์ (Solenoid)

- Directional Control Valve คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยแรงลมหรือไฟฟ้า แบบ3/2, 4/2, 5/2, 5/3 ทางเป็นต้น

- Manual / Mechanical Valve คือวาล์วที่ควบคุมทิศทางการไหลของลม โดยการสั่งงานด้วยมือ

- Fluid Control Valve คือวาล์วที่ควบคุมทิศทางลมอัดหรือของไหล แบบ 2/2 ทาง

โซลินอยด์วาล์ว (Pneumatic Solenoid Valve) วาล์วควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยคอยด์ไฟฟ้า ร่วมกับสปริง หรือคอยด์ไฟฟ้า

วาล์วควบคุมทิศทางการไหล แอร์แทค ( Pneumatic Flow Control Valve) วาล์วควบคุมทิศทางการไหล แบบ 2/2 ทาง (2 Way Valve) ควบคุมการไหลของทิศทางลมสั่งงานด้วยลม (Pneumatic Directional Control Valve) ควบคุมทิศทางลม ชนิด 3/2 ทาง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าได้มาตรฐาน

วาล์วควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยมือ (Pneumatic Manually Valve and Other Valves) วาล์วควบคุมทิศทางด้วยกลไกอื่นๆ เช่น วาล์วควบคุมด้วยมือ, วาล์วควบคุมด้วยเท้า ฯลฯ หรือกลไกลทางแมคคานิค และวาล์วประเภทอื่นๆ

วาล์วน้ำไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ ปิด-เปิด ท่อน้ำ,แก๊ส,น้ำมัน เมื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์นี้ มีทั้งแบบวาล์พลาสติก วาล์วทองเหลืองขนาดต่างๆ 1/4,3/8,1/2,3/4,1,1.5,2 นิ้ว ทั้ง Normally Open (NO) และ Normally Close (NC) มีให้เลือกใช้งานกับ น้ำ,น้ำมัน,แก๊ส และสารเคมี

 

Visitors: 81,373