วาล์วลมควบคุมทิศทาง (Pneumatic Directional Control Valve) ทำหน้าที่ ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดให้ไปทิศทางที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่ เข้า-ออก ของก้านสูบของกระบอกลมหรืออุปกรณ์หัวขับวาล์วโดยใช้แรงลม (Actuator) แบ่งตามลักษณะของวาล์ว ได้ดังนี้

- Solenoid Valve (โซลินอยด์ วาล์ว) คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลมแบบ 2/2 ทาง โดยการสั่งงานด้วยขดลวดไฟฟ้าโซลีนอยด์ (Solenoid)

- Directional Control Valve คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยแรงลมหรือไฟฟ้า แบบ3/2, 4/2, 5/2, 5/3 ทางเป็นต้น

- Manual / Mechanical Valve คือวาล์วที่ควบคุมทิศทางการไหลของลม โดยการสั่งงานด้วยมือ

- Fluid Control Valve คือวาล์วที่ควบคุมทิศทางลมอัดหรือของไหล แบบ 2/2 ทาง

- โซลินอยด์วาล์ว (Pneumatic Solenoid Valve) วาล์วควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยคอยด์ไฟฟ้า ร่วมกับสปริง หรือคอยด์ไฟฟ้า

วาล์วควบคุมทิศทางการไหล แอร์แทค ( Pneumatic Flow Control Valve) วาล์วควบคุมทิศทางการไหล แบบ 2/2 ทาง (2 Way Valve) ควบคุมการไหลของทิศทางลมสั่งงานด้วยลม (Pneumatic Directional Control Valve)ควบคุมทิศทางลม ชนิด 3/2 ทาง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าได้มาตรฐาน

วาล์วควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยมือ (Pneumatic Manually Valve and Other Valves) วาล์วควบคุมทิศทางด้วยกลไกอื่นๆ เช่น วาล์วควบคุมด้วยมือ, วาล์วควบคุมด้วยเท้า ฯลฯ หรือกลไกลทางแมคคานิค และวาล์วประเภทอื่นๆ

วาล์วน้ำไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ ปิด-เปิด ท่อน้ำ,แก๊ส,น้ำมัน เมื่อจ่ายไฟให้อุปกรณ์นี้ มีทั้งแบบวาล์พลาสติก วาล์วทองเหลืองขนาดต่างๆ 1/4,3/8,1/2,3/4,1,1.5,2 นิ้ว ทั้ง Normally Open (NO) และ Normally Close (NC) มีให้เลือกใช้งานกับ น้ำ,น้ำมัน,แก๊ส และสารเคมี

 

วาล์วลม ทำหน้าที่ ควบคุมทิศทางการไหลของลม อัดให้ไปทิศทางที่ต้องการ ควบคุมการเคลื่อนที่ เข้า-ออก ของก้านสูบของกระบอกลมหรืออุปกรณ์หัวขับวาล์ว โดยใช้แรงลม (Actuator) แบบ 2/2 ทาง โดยการสั่งงานด้วยขดลวดไฟฟ้า โซลินอยด์วาล์ว ( Pneumatic Solenoid Valve) วาล์วควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยคอยด์ไฟฟ้า ร่วมกับสปริง หรือคอยด์ไฟฟ้าอีกตัว ระบบนิวแมติก หรือ ระบบลมอัด จะทำงานได้ด้วยชุดกำเนิดลมอัดหรือปั้มลม จ่ายลมให้กับอุปกรณของระบบเพื่อทำงาน ดั่งนั้น ถ้าต้องการให้ระบบทำงานตามที่เราต้องการได้ก็ต้องมีการควบคุมทิศทางของลมอัด นั่นก็คือวาล์วต่างๆที่ใช้ในระบบ วาล์วต่างๆ นั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด,วาล์วเปิดปิดเป็นต้น

วาล์วน้ำ วาล์วควบคุมแรงดัน สำหรับงานไอน้ำ หรือ สตรีม มีหน้าที ลดแรงดันไอน้ำตามความเหมาะสมหรือตามความต้องการ วาล์วเปิด-ปิดอัตโนมัติ ใช้การสั่งการด้วยเวลา ใช้กับงาน air ,water , oil ขนาด 1/2″ – 1″ วาล์วอัตโนมัติทำการเปิด-ปิด ใช้สำหรับงานน้ำเย็นและน้ำร้อน ในการเลือกใช้ Two-Way นั้นจะสังเกตได้ว่า อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ปั๊ม นั้นจะต้องทดแรงดันมาก ดังนั้นการเลือกใช้ Two-Way จะต้องคำนึงถึงค่า Close Off Pressure ด้วย จากประสบการณ์กว่าสิบปี จึงมั่นใจได้ในคุณภาพและบริการ มุ่งเน้นความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

บริษัท นิวม่า ซิสเต็มส์ จำกัด ออกแบบ จำหน่าย ตรวจซ่อม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์นิวแมติก หัวขับลม และวาล์วสําหรับงานอุตสาหกรรม นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ประเภท ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัด,กระบอกสูบลม, วาวล์ลม ข้อต่อลม, หัวขับลม ,โซลีนอยด์วาล์ว วาวล์้ประเภทต่างๆ ด้วยประสบการณ์ กว่าสิบปีจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและบริการ มุ่งเน้นความพึ่งพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ปัจจุบันการเอาระบบลมอัดมาใช้ประโยชน์ เนื่องจากเป็นการประหยัดพลังงาน โดยโครงสร้างของระบบที่ดูแล บำรุงรักษาง่าย ไม่ซับซ้อน มีความปลอดภัยในการทำงานสูง และมีราคาถูก ระบบลมอัดได้ถูกพัฒนาในงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ค้าส่งอุปกรณ์ ในระบบนิวแมติกส์ และเป็นตัวแทนจำหน่าย ภายใต้ เครื่องหมายการค้า SDPC,BK actuator, Conex, BK Valve

 

Air Control Valve

ระบบนิวแมติก หรือ ระบบลมอัด จะทำงานได้ด้วยชุดกำเนิดลมอัดหรือปั้มลม จ่ายลมให้กับอุปกรณของระบบเพื่อทำงาน ดั่งนั้น ถ้าต้องการให้ระบบทำงานตามที่เราต้องการได้ก็ต้องมีการควบคุมทิศทางของลมอัด นั่นก็คือวาล์วต่างๆที่ใช้ในระบบ วาล์วต่างๆ นั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด,วาล์วเปิดปิดเป็นต้น
 

100 series air control valve
port:1/8"
200 series air control valve
port:1/4"
300 series air control valve
port:3/8"
400 series air control valve
port:1/2"
25 series solenoid valve
4v series manifold
VF series solenoid valve
S series solenoid valve
SD series solenoid valve
3V series solenoid valve
2V series solenoid valve
2P series solenoid valve
2W series solenoid valve
series solenoid valvePU
2L series solenoid valve
UM series pulse valve
UME series inundate vale
coil
3L series hand valve
4L series hand valve
S series hand valve
4H series hand valve
HSV series hand valve
HV series hand valve
MOV Series mechanical valve
JM Series mechanical valve
JMJ Series mechanical valve
FV series foot vale
4F series foot vale
KA series one-direction valve
点
SE series quick exhaust valve
KLA series one-direction
current stop valve
RE flow capacity control vale
ST series shuttle valve

 

วาลว์น้ำควบคุมด้วยไฟฟ้า

Liquid Valves Liquid Valves Liquid Valves Liquid Valves
SB116-2A
Working pressure range:0.3-10Bar
SB116-2B
SB116-4
SB116-5

 

Liquid Valves Liquid Valves Liquid Valves 2W Liquid Valves
PU
2W
2W(Large Orifice)
0927 0955
 
Liquid Valves Liquid Valves liquid valve liquid valves
2L
SB115
3V1
Pneumatic comtrol valve

 

Liquid Valves Liquid Valves Liquid Valves Stainless Steel Bevel Valve
Stainless Steel Bevel Valve
Stainless Steel Bevel Valve
Stainless Steel Bevel Valve
Stainless Steel Bevel Valve

 

Ex-proof Solenoid Valve Liquid Valves Liquid Valves Liquid Valves
Ex-proof Solenoid Valve
DL-6A DL-6B DL-6K
ESD-21 ESD-22
F17

 

Liquid Valves Liquid Valves piloting valve piloting valves
HX-2 HX-3
R2
RFZ-110
RG Series

 

vacuum valves vacuum valves Liquid Valves Liquid Valves
RMF23-SS RMF22-SS
RMF 06P
RMF 15B
SB114
 
Liquid Valves vacuum valve vacuum valves vacuum valves
SB125
SB156 SB157
SB320-SB333
440000672
 
Liquid Valves vacuum valve vacuum valves vacuum valves
DL-6C
DL-6E
EGOR-1
KS-40

 

 

Liquid Valves Liquid Valves Liquid Valves Liquid Valves
R2-8L
RBMC
RKF-4L
RSA-4-M5
 
Liquid Valves Liquid Valves Liquid Valves Liquid Valves
RSB-165
RSB-114
RSB-115-4L
RSB-606
 
Liquid Valves Liquid Valves Liquid Valves Liquid Valves
RSZK-30
RWP-1
RYX
RZK30-1
 
Liquid Valves Liquid Valves Liquid Valves Liquid Valves
XJX
DL-6G
SB197
XY-15

 

 

บอลวาล์ว Stainless แบบเกลียว และแบบหน้าแปลน
1Pc Female Thread
Ball Valve SS316
2PC Female Thread
          Ball Valve SS316                                                   
3PC Female Thread Ball Valve Direct Mounting SS316 3way Ball Valve L and Tport Direct Mounting SS136
     
Flanged Ball valve JIS, DIN, ANSI Direct Mounting SS316

 

วาลว์ลมใช้มือปิด
    

The hand valves are designed to turn on and off the airflow.
TWo-way and three-way valves are available for all models.
Three-way directional control valve releases the residual internal pressure on the
Output side when manually closed
G-Thread type also available.

Fluid Type
Air (No other type of gas or liquid)
Working Pressure Range 0~150PSI 0~9.9KgF/cm2(0~990KPa)
Negative Pressure -29.5 in Hg -750mm Hg(10 Torr)
Working Temperature 32~140°F 0-60℃
 
HVFF
MODEL(φD1-φD2)
Tube(Metric)-Tube(metric)
HVFF 06-06
HVFF 08-06
HVFF 08-08
HVFF 10-08
HVFF 10-10
HVFF 12-10
HVFF 12-12
 
 
HVSF
MODEL(T-φD)
Thread(R)-Tube(Metric)
HVSF 01-06 HVSF 02-12
HVSF 02-06 HVSF 03-12
HVSF 03-06 HVSF 04-12
HVSF 01-08  
HVSF 02-08  
HVSF 03-08  
HVSF 02-10  
HVSF 03-10  
HVSF 04-10  
 
HVFS
MODEL(φD-T)
Tube(Metric)-Thread(R)
HVFS 06-01 HVFS 12-02
HVFS 06-02 HVFS 12-03
HVFS 06-03 HVFS 12-04
HVFS 08-01  
HVFS 08-02  
HVFS 08-03  
HVFS 10-02  
HVFS 10-03  
HVFS 10-04  
HVSS
MODEL(T1-T2)
Thread(R)-Thread(R)
HVSS 01-01
HVSS 02-01
HVSS 02-02
HVSS 03-02
HVSS 03-03
HVSS 04-03
HVSS 04-04
 
 
When you order two way valves,please put B at the end of model type.For example,HVFF06-06B

Pneumatic Soienoid Valve
 
          Air Control Valve
ระบบนิวแมติก หรือ ระบบลมอัด จะทำงานได้ด้วยชุดกำเนิดลมอัดหรือปั้มลม จ่ายลมให้กับอุปกรณของระบบเพื่อทำงาน ดั่งนั้น ถ้าต้องการให้ระบบทำงานตามที่เราต้องการได้ก็ต้องมีการควบคุมทิศทางของลมอัด นั่นก็คือวาล์วต่างๆที่ใช้ในระบบ วาล์วต่างๆ นั้นมีหลายแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น วาล์วควบคุมทิศทางการไหลของลมอัด,วาล์วเปิดปิดเป็นต้น
 
100 series air control valve
port:1/8"
200 series air control valve
port:1/4"
300 series air control valve
port:3/8"
400 series air control valve
port:1/2"
25 series solenoid valve
4v series manifold
VF series solenoid valve
S series solenoid valve
SD series solenoid valve
3V series solenoid valve
2V series solenoid valve
2P series solenoid valve
2W series solenoid valve
series solenoid valvePU
2L series solenoid valve
UM series pulse valve
UME series inundate vale
coil
3L series hand valve
4L series hand valve
S series hand valve
4H series hand valve
HSV series hand valve
HV series hand valve
MOV Series mechanical valve
JM Series mechanical valve
JMJ Series mechanical valve
FV series foot vale
4F series foot vale
KA series one-direction valve
点
SE series quick exhaust valve
KLA series one-direction
current stop valve
RE flow capacity control vale
ST series shuttle valve
 
ชุดกรองลม ปรับแรงดันลม
Air Filter Regulator Lubricator
 
ชุดปรับปรุงคุณภาพลมอัดหรือ ชุดกรองปรับลม เพื่อใช้ในงาน ระบบลมอัด เพื่อกรองสิ่งสรกปรก ปรับแรงดันลมให้เหมาะสมกับการใช้งาน และ จ่ายน้ำมันให้กับระบบเพื่อหล่อลื่นสิ้นส่วนต่างในระบบลมอัด
AC series filter regulator+ lubricator
AC series filter+ regulator+ lubricator
AW series filter regulator
AF series filter
AR series regulator
AL series lubricator
AC series Bracket
FR/L series filter regulator+ lubricator
FR series filter regulator
F series filter
R series regulator
L series lubrication
UFR/L series filter regulation+ lubricator
UFRL series filter+ regulator+ Lubricator-X
UFR series filter regulator
UF series filter
UR series regulator
UL series lubricator
AC、BC series filter+regulator+lubricator
AFC、BFC series filter regulator+ lubricator
AFR、BF filter regulator
AF、BF filter regulator
AR、BR series regulator
AL、BL series lubricator
QTYH regulator、QSLH filter
SFC filter regulator+ lubricator、SL series lubricator、SFR filter regulator
IR series regulator
AD series auto drain
GS、GF series gauge
RD series auto drain 16 Bar
 
 รูปผลงาน โซลีนอย์วาลว์


รูป วาวล์น้ำ,วาลว์ลม / Solenoid valve / Pneumatic valve
ทางบริษัท มีทีมงาน บริการหลังการขายซ่อมสร้าง ชิ้นส่วนเกียวกับระบบ นิวแมติกส์ / กลึงชิ้นส่วนอะไหล่อุสาหกรรมทุกชนิด
และให้คําปรึกษาทางด้าน ออกแบบเครื่องจักรงานลม
ภายใต้หลักการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง โดยอาศัยความ ต้องการและ ความพอใจ ของลูกค้าเป็นสําคัญ
ทางบริษัทมีความ ภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคุณ 

 
รูป โซลีนอยด์วาลว์ ควบคุมด้วยไฟฟ้า ขนาด 1นิ้วครึ่ง พร้อมนำไปติดตั้ง รูป โซลีนอยด์วาลว์ ควบคุมด้วยไฟฟ้า ขนาด 1นิ้วครึ่ง พร้อมนำไปติดตั้ง
รูป โซลีนอยด์วาลว์ ควบคุมด้วยไฟฟ้า ขนาด 1นิ้วครึ่ง พร้อมนำไปติดตั้ง
 
รูป วาลว์ลมModel 4V210-08 220VAC จำนวน14 ตัว ติดตั้งกับฐานวาล์ว 200M7F2 ตัว รูป วาลว์ลมModel 4V210-08 220VAC จำนวน14 ตัว ติดตั้งกับฐานวาล์ว 200M7F 2 ตัว
รูป วาลว์ลม Model 4V310-10 220VAC จำนวน9 ตัว ติดตั้งกับฐานวาล์ว 300M5F 3 ตัว และ มีแผ่นปิด ฐานวาล์ว อย่างละ 2 ชิ้น
 

รูป วาลว์5/2 นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
 
รูปวาลว์5/2 model :4V210-08 , 4V
Series Single coil Solenoid Valve 5/2
รูป Angle pulse jet valve
 

 

Visitors: 70,543