รูปวาล์วน้ำ,วาล์วลม

รูปผลงาน โซลีนอย์วาลว์

รูป วาวล์น้ำ,วาลว์ลม / Solenoid valve / Pneumatic valve
ทางบริษัท มีทีมงาน บริการหลังการขายซ่อมสร้าง ชิ้นส่วนเกียวกับระบบ นิวแมติกส์ / กลึงชิ้นส่วนอะไหล่อุสาหกรรมทุกชนิด
และให้คําปรึกษาทางด้าน ออกแบบเครื่องจักรงานลม
ภายใต้หลักการทางวิศวกรรมอย่างถูกต้อง โดยอาศัยความ ต้องการและ ความพอใจ ของลูกค้าเป็นสําคัญ
ทางบริษัทมีความ ภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของคุณ 

 
รูป โซลีนอยด์วาลว์ ควบคุมด้วยไฟฟ้า ขนาด 1นิ้วครึ่ง พร้อมนำไปติดตั้งรูป โซลีนอยด์วาลว์ ควบคุมด้วยไฟฟ้า ขนาด 1นิ้วครึ่ง พร้อมนำไปติดตั้ง
รูป โซลีนอยด์วาลว์ ควบคุมด้วยไฟฟ้า ขนาด 1นิ้วครึ่ง พร้อมนำไปติดตั้ง
 
รูป วาลว์ลมModel 4V210-08 220VAC จำนวน14 ตัว ติดตั้งกับฐานวาล์ว 200M7F2 ตัวรูป วาลว์ลมModel 4V210-08 220VAC จำนวน14 ตัว ติดตั้งกับฐานวาล์ว 200M7F 2 ตัว
รูป วาลว์ลม Model 4V310-10 220VAC จำนวน9 ตัว ติดตั้งกับฐานวาล์ว 300M5F 3 ตัว และ มีแผ่นปิด ฐานวาล์ว อย่างละ 2 ชิ้น
 

รูป วาลว์5/2 นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
 
รูปวาลว์5/2 model :4V210-08 , 4V
Series Single coil Solenoid Valve 5/2
รูป Angle pulse jet valve
 

 
 
รูป งานติดตั้งกระบอกลมกับสวิทช์แม่เหล็กเข้ากับเครื่องจักร
 
 รูป งานติดตั้งกระบอกลมกับสวิทช์แม่เหล็กเข้ากับเครื่องจักร อีกหนึ่งชุด Setup และทดสอบการทำงานของอุปกรณ
 
รูปทีมงาน ในการติดตั้งกล่องควบคุม ระบบ pneumatic ใช้หลักการวัดปริมาณลม 
 
 กล่องคบคุมแสดงสถานะโดยมี pressure gauge แสดงปริมาณแรงลมในระบบ  
 
รูปทีมงาน ในการติดตั้งและทดสอบอีกครั้ง
 
   
 
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน งานกลึงตามแบบของลูกค้า
 
  งานกลึงตามแบบของลูกค้า เป็น บูธเสริมชิ้นงานของลูกค้า เสร็จเรียบร้อย 
 

 
 
ขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน ท้ายกระบอกลม โดยทำเป็นหูหลังเดียว ที่ตัวชิ้นงาน
 
ขั้นตอน การกัดด้วยมิลลิ่งตามแนวยาวที่กำหนดไว้ ตามแบบ
 

ขั้นตอนการกัดด้วยมิลลิ่ง ตามแนวยาวที่กำหนดไว้

 
 
รูป เมื่อกัดชิ้นงานจนสุดแล้ว เดินมิลลิ่งเก็บงาน ขอบซ้าย ขวาให้เรียบ
 
 รูป เมื่อกัดชิ้นงานจนสุดแล้ว เดินมิลลิ่งเก็บงาน ขอบซ้าย ขวาให้เรียบ ชิ้นงานที่ทำเสร็จเรียบร้ยบ

รูปงานติดตั้ง หัวขับลมเข้ากับท่อของลูกค้า
 
รูปงานติดตั้ง หัวขับลมเข้ากับท่อของลูกค้ารูปงานติดตั้ง หัวขับลมเข้ากับท่อของลูกค้า
  
 
รูปติดตั้งหัวขับลม+limit switch box + solenoid valve กับท่อที่เตรียมไว้
 
รูปติดตั้งหัวขับลม+limit switch box กับท่อที่เตรียมไว้  พร้อมใช้งานรูปติดตั้งหัวขับลม+limit switch box + solenoid valve กับท่อที่เตรียมไว้
 

กำลังทดสอบ run systems 
 
กำลังทดสอบ run systems ในชุด Mix valve รูป กระบอกลม ติดตั้งกับ ไนท์เกทวาลว์

รูปติดตั้ง วาลว์ลมกับเครื่องจักร
 
รูปติดตั้ง วาลว์ลมกับเครื่องจักร
 
รูปติดตั้ง วาลว์ลมกับเครื่องจักร
 

รูป หางปลาไหลทองเหลือง กลึงตามแบบ
 

รูป หางปลาไหลทองเหลือง กลึงตามแบบ
อีกรูป
 
รูป หางปลาไหลทองเหลือง กลึงตามแบบ
อีกรูป

รูป Pressure gauge เกจวัดแรงดัน หน้าปัด
2.5 นิ้วเกลียวออกหลัง 2หุน
 
รูป Pressure gauge เกจวัดแรงดัน หน้าปัด
2.5 นิ้วเกลียวออกล่าง 2หุน
 
รูป Pressure gauge เกจวัดแรงดัน หน้าปัด
4 นิ้วเกลียวออกล่าง 4 หุน
 
  
รูป กระบอกขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร 2 ตัวและ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 125 มิลลิเมตรรูป กระบอกขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 300 มิลลิเมตร ซึ้งประกอบกับหู หน้าแปลนด้านหน้ารูป กระบอกขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร ทำส่วนหัวเป็นแบบเหลี่ยมตามที่ลูกค้าออกแบบไว้ 
 
 
 
รูป กระบอกลมผลิตเรียบร้อยรอส่งงาน
 
รูป กระบอกไฮดรอลิกล์รูป กระบอกลม แบบสี่เสารั้ง ติดตั้งหูกลาง TC 
 
  

รูป กระบอกไฮดรอลิคขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
180 มิลลิเมตร
 
รูป ถอดกระบอกไฮดรอลิกล์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง180 มิลลิเมตร เพื่อตรวจสอบดูว่ามีอะไรเสียรูป เสื้อกระบอกมีรอยด้านใน 
  

รูป เสื้อกระบอกมีรอยลึกด้านใน ลักษณะเป็นเส้นยาว อาจจะต้องเปลียนท่อไฮโดรลิคใหม่
 
รูป ชุดซีล ของกระบอกที่จะต้องเปลียน รูป แกนกระบอกก็มีรอยที่ผิวแกน ชำรุด ที่จะต้องเปลียน
 
  

รูป กระบอกไฮดรอลิค ผลิตตามตัวอย่าง
 
รูป กระบอกไฮดรอลิค ผลิตตามตัวอย่างรูป กระบอกผลิตตามตัวอย่าง
   

รูป กระบอกผลิตตามตัวอย่าง
 
รูป กระบอกผลิตตามตัวอย่าง รูป กระบอกผลิตตามตัวอย่าง
 

รูป กระบอก นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
 
รูป กระบอกนิวแมติกส์ แบบ
Mal แกนทะลุ2ข้าง
รูป กระบอก นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
  

รูป กระบอก นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
 
รูป กระบอก นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง  รูป กระบอก นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง 
 
 

รูป วาลว์5/2 นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
 
รูป วาลว์5/2 model :4V210-08 4V Series Single coil Solenoid Valve 5/2รูป กระบอก นิวแมติกส์เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
 

รูป กระบอกลมขนาด10มิลลิเมตร ฝาหน้าฝาหลังเป็นอลูมิเนียม ตัวเสือเป็นทองเหลือง มีแม่เหล็กติดตั้งที่ตัวลูกลูบ 
เตรียมพร้อมประกอบกระบอก
 
ประกอบเสร็จ เตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง 
 

รูป Air Cylinder model SC

รูป กระบอบลม แบบ สี่เสา ติดตั้งหู LB หรือหูฉากด้านหน้า

รูป กระบอบลม แบบ สี่เสา ติดตั้งหู สวิทช์แม่เหล็กที่ตัวเสา เพื่อเป็นเซนเซอร์ ตรวจตำแหน่งของกระบอกสูบ 


รูป กระบอบลม แบบ สี่เสาติดตั้งหูปลายแกน
 
รูป กระบอบลม เสื้อเหลียม Model DNCรูป กระบอกยาวถึง 2.2เมตร มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63มิลลิเมตร
 
รูป กระบอกที่ลูกค้าส่ง ซ่อม โดยลักษณะด้านหน้าจะมีหูเป็นหน้าเปลนแบบกลมยดติดกับตัวกระบอกรูป กระบอก ถอดชิ้นส่วนภายใน โดยกระบอกจะทำงานแบบ ไปด้วยลมกลับด้วยสปริง
รูปกระบอกตามตัวอย่างที่ผลิตเสร็จเรียบร้ยบ โดยการเปลี่ยนวัสดู ใหม่ทั้งหมด
 

งานทองเหลือง ทำตามแบบ เป็นมือปิดสวิทช์ซึ้งของเดิมเป็นพลาสติก
 
รูปที่ผลิตเสร็จเรียบร้ยบ โดยการเปลี่ยนวัสดู ใหม่เป็นสเตนเลดทั้งตัวรูปที่ผลิตเสร็จเรียบร้ยบ โดยการเปลี่ยนวัสดู ใหม่เป็นสเตนเลดทั้งตัว

กระบอกลมทำงานแบบสองทาง โดยติดตั้ง Solenoid NAMUR เพื่อใช้ในการควบคุม
 
กระบอกลมทำงานแบบสองทาง โดยติดตั้ง Solenoid NAMUR เพื่อใช้ในการควบคุมกระบอกลมทำงานแบบสองทาง โดยติดตั้ง Solenoid NAMUR เพื่อใช้ในการควบคุม
   
 
รูปกระบอกทำตามแบบ
 
รูปกระบอกทำตามแบบ อัดบูตทองเหลืองที่หูหลังกระบอกรูปกระบอกทำตามแบบ 
   

รูป กระบอกตัวอย่างของลูกค้าเป็นแบบด้านท้ายติดกัน ทำงานแยกอิสระ โดยใช้วาลว์คงบคุมติดที่บนกระบอก
 
รูปกระบอกทำตามแบบ 100 %เรียบร้อยรูปกระบอกทำตามแบบ 100 %เรียบร้อย
   

รูปกระบอก ลูกค้า ถูกน้ำท่วน สนิมขึ้นเสียหาย
ทั้งคัวต้องทำใหม่หมดทั้งตัว
 
รูปกระบอกทำตามแบบ 100 %เรียบร้อย รูปกระบอกทำตามแบบ 100 %เรียบร้อย 
   

รูป1.กระบอกลม ติดหู Yที่ปลายแกนกระบอและ
ติดหู TC ที่ด้านหน้าของเสือ
 
รูป2.กระบอกลม ติดหู Yที่ปลายแกนกระบอและ
ติดหู TC ที่ด้านหน้าของเสือ
รูป3.กระบอกลม ติดหู Yที่ปลายแกนกระบอและ
ติดหู TC ที่ด้านหน้าของเสือ
   

 รูป กระบอก model :SC 6ตัวพร้อมติดตั้ง
 
รูป กระบอก model :SC ติดหู LB รูป กระบอก model :SC 
   

กระบอกลม SC ทำปลายที่กระบอกเป็นหูกลมมี
รูเอาไว้สอดกับชิ้นงาน
 
รูเอาไว้สอดกับชิ้นงาน
 
มีกระบอก SC ขนาด Bore50x25อีกตัว 

 กระบอกลม SC ขนาดความโตของ
กระบอก 200mm ยาว 620mm

 
 รูปเปรียบเทียบกับตัวคนติดตั้งกัยหู Y เพื่อนำไปใช้งานต่อไป 
กระบอกลม SC ทำหู Y หน้าและหู CBหลังใหม่ตามแบบของลูกค้า

 
หู CB ทำตามแบบแล้วนำไปชุบโคเมียม ตามแบบของลูกค้า

 
กระบอกลม SC ทำหู Y หน้าและหู CBหลังใหม่ตามแบบของลูกค้า ซึ้งติดตัง Solenoid valve 4V210-08 ไว้ที่ตัวกระบอกลมด้วย
 
Solenoid valve 4V210-08 ไว้ที่ตัวกระบอกลม อีกรูปครับ
 
หู CB ทำตามแบบแล้วนำไปชุบโคเมียมติดตั้งกับกระบอกเรียบร้อย อีกรูป
 
หู ํY ปลายแกน ทำตามแบบแล้วนำไปชุบโคเมียมติดตั้งกับกระบอกเรียบร้อย อีกรูป
 
   
กระบอกลมขนาด 250mm
Air cylinder Bore 250 Stroke 316mm กระบอกลมลูกค้าสั่งพิเศษ
 
Air cylinder Bore 250 Stroke 316mm กระบอกลมเปรียบเทียบกับคนครับ
 
Air cylinder Bore 250 Stroke 316mmกระบอกลม อีกรูปครับเตรียมส่งครับ

 

Air cylinder ซ่อมจากของเดิม นำท่อเหล็ก
ไปชุบ ฮาร์ดโครม เปลียนซีลลูกสูบ ทำบูตทองเหลืองที่ฝาหน้า หลัง เปลียน Rodหรือแกน
กระบอกใหม่
 
ชิ้นส่วนของกระบอกลมมีฝาหน้า+ฝาหลัง+ท่อ+แกน เตรียมประกอบครับ
กระบอกลมที่ซ่อมมีขนาด
Bore230 Stroke130
เริ่มจากใส่ลูกสูบก่อนครับกระบอกลมที่ซ่อมมีขนาด
Bore230 Stroke130

ใส่ฝาหน้าครับ
 

ใส่ฝาหน้าครับ ค่อยๆกดครับให้ Rod โผล่
ออกมาตามรูปครับ
 
ใส่ฝาหลังครับ หมุนฝาหลังให้มุมพอดี
ตามรูปครับ

เตรียมเหล็กรั้ง ตามความยาวของกระบอกครับ
 
ใส่เหล็กรั้งที่ตัวกระบอกทั้ง 4เส้นเลยครับใส่เหล็กรั้งตามรูปครับ

ใส่เรียบร้อย

 
ประกอบเรียบร้อยและนำไปทดสอบ
ตัวเสือภายนอกเตรียมพ่นสี เก็บงานอีกครั้ง
 
ใส่หู Y ปลายแกน(ROD)ครับ
บูททองเหลืองที่ฝาหน้าครับ
กระบอกลมที่ซ่อมมีขนาด
Bore230 Stroke130
ชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 
กระบอกลมที่ซ่อมมีขนาด
Bore230 Stroke130
เตรียมส่งครับ


รูป Actuator ขั้นตอนการ ประกอบสปริง ใส่หัวขับให้เป็นแบบ เปิดด้วยลมกลับด้วยแรงสปริงรูป Actuator ถอดฝาช้างออก เตรียมวางสปริง
 

รูป นำสปริงที่เตรียมไว้ใส่ให้พอดีกับลูกสูบเตรียมปิด ฝาด้านข้าง Actuator 

 

รูป actuator นำฝาข้างที่ถอดไว้ประกบ ตามแนวเดิมและ ทำเช่นเดียวกันนี้ ทั้งสองฝั่ง
 
รูป actuator ขันน็อตให้แน่นทั้งสี่ตัว ทั้งฝาบนและฝาล่างใส่สปริง actuator เสร็จเรียบร้อยเตรียมพร้อมนำไปติดตั้งได้ตามปกติ
 

 

รูปงานประกอบหน้าเปลนกับ piston valve ตามตัวอย่างของลูกค้า โดยใช้วิธีการเชือมติดกับ port ของตัววาวล์
 
รูปงานประกอบหน้าเปลน กับ วายสแตนเนอร์ ตามตัวอย่างของลูกค้า โดยวิธีการทำเกลียวแล้วหมุนติดกับตัว วาวล์รูปงานประกอบหน้าเปลน กับ โซลีนอย์วาวล์ port 2นิ้ว ตามตัวอย่างของลูกค้า โดยวิธีการทำเกลียวแล้วหมุนติดกับตัว วาวล์
 
รูป Actuator หัวขับประกอบกับวาล์วหน้าแปลนเตรียมพร้อมนำไปติดตั้งรูป Actuator หัวขับประกอบกับวาล์ว แบบ 3ชิ้นเตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง
รูป Actuator หัวขับประกอบกับวาล์ว แบบ 3ชิ้นเตรียมพร้อมนำไปติดตั้ง เช่นเดียวกัน

 

รูปงานประกอบหัวขับลม กับ บอลวาล์วพลาสติกแบบ 3 ทาง
 
รูปงานประกอบ หน้าเปลน กับPiston valveรูปงานประกอบ หัวขับเข้ากับวาล์วหน้าเปลน
  
 
  
 รูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์ ใช้สำหรับ
งานเกียวกับอาหาร
รูป หัวขับไฟฟ้าประกอบกับวาลว์ 2ทาง3ชิ้น
รูป บอลวาลว์ 3ชิ้นสแตนเลดแบบไม่มีด้าม
เอาไว้สำหรับติดตั้งกับหัวขับลมโดยเฉพาะ
 

รูป Butterfly valve ที่ผ่านการใช้งานลักษณะมีความเสียหายทีตัว ซีล ทำให้ปิดไม่สนิท

 
รูป Butterfly valve ที่ผ่านการใช้งานลักษณะมีความเสียหายทีตัว ซีล ทำให้ปิดไม่สนิท
ที่ประกอบกับหัวขับลม
รูป Butterfly valve ที่ผ่านทำการเปลี่ยน และ ติดตั่ง หัวขับลมพร้อมที่จะนำไปใช้งานต่อไป
 
รูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์รูป actuator หัวขับประกอบกับวาลว์ 2ทาง3ชิ้น
รูป actuator หัวขับ],ประกอบกับวาลว์ 2ทาง3ชิ้น
 
 

รูป actuator หัวขับลมติดตั้งกับบอลวาลว์พลาสติก
และมีโซลีนอย์วาลว์นามัวเป็นตัวควบคุม 
 
รูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์พลาสติก
 
รูปactuator
หัวขับลมประกอบกับวาลว์พลาสติก
 
 
รูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์หน้าแปลนรูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์หน้าแปลน
รูป actuator หัวขับลมประกอบกับวาลว์หน้าแปลน
 
   

รูป actuator ช่างเทคนิคกำลังประกอบวาวล์ + หัวขับติดตั้งกับตัวท่อเพื่อเตรียมจะใช้งานต่อไป
 
รูป actuator หัวขับติดตั้งกับตัวท่อ
 
รูป actuator หัวขับติดตั้งกับตัวท่อ

 รูป actuator หัวขับติดตั้งกับตัวท่อ
 
รูป actuator หัวขับติดตั้งกับตัวท่อ 

รูป actuator หัวขับติดตั้งกับตัวท่อ
 

รูป บอลวาลว์ 3 ทาง Tport ขนาด 2นิ้วเตรียมจะนำมาประกอบกับตัว pneumatic actuator RAT075/90
 
รูปทำ Coupling & Adaptor ซึ้งถอดมือหมุนของวาลว์ออกรูป บอลวาลว์ 3 ทาง Tport ขนาด 2นิ้วนำมาประกอบกับตัว pneumatic actuator RAT075/90 เรียบร้อย
 

Actuator + Butterfly valve + Positioner 
 
รูปActuator+ Positioner  Actuator + Butterfly valve + Positioner  
  
 
รูป actuator หัวขับลม+
กับบอลวาลว์ 3ชิ้นอีกรูป
 
รูป actuator หัวขับลม+
กับบอลวาลว์ 3ชิ้นอีกรูป
 
รูป actuator หัวขับลม+
กับบอลวาลว์ PVC
 
   
   
 
รูป Butterfly valve เตรียมที่จะนำมาติดตั้งกับ
หัวขับลม
 

รูป Butterfly valve เตรียมที่จะนำมาติดตั้งกับ
หัวขับลม
 
ต้องถอดด้ามออกก่อน 
 
 
วัดขนาดเพื่อที่จะทำ ตัวแปลงหรือขายึดเพื่อจใส่เข้ากับหัวขับลม
 
เราใช้กล่องสแตนเลดเพื่อทำ Coupling & Adaptorวัดขนาดของรูที่จะเจาะยึดให้เรียบร้อย 
 
ทำการเจาะให้ตรงกับขนาดของ Buttery valve
 
ทำการเจาะทำการเจาะ 
 
ทำการเจาต่อไป
 

 ทำการเจาต่อไป
 

ทำการเจาต่อไป
 
 
ทำการเจาต่อไป

 
ทำการเจาต่อไป
 
ทำการเจาต่อไป ตรงกลางเจาะรูใหญ่เพื่อใส่สลัก
 
 
ชิ้นงานในส่วนของกล่องยัด หัวขับกับ Buttery valve เสร็จเรียบร้อย
 
 ต่อไปเป็นชิ้นงานตัว สลักเพื่อเป็นตัวบิดระหว่าง
หัวขับกับวาลว์
 เจาะรูเพื่อจะนำ valve มาสวม
 
เจาะรูเพื่อจะนำ valve มาสวม
 
 เจาะรูเพื่อจะนำ valve มาสวม เจาะรูเพื่อจะนำ valve มาสวม
  
 
เมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้วลองนำ valve
มาใส่
 

เมื่อได้ขนาดตามต้องการแล้วลองนำ valve
มาใส่ พอดี
 
จากนั้นนชิ้นงานมากัดเหลี่ยมเพื่อให้พอดีกับตัวหัวขับลมต่อไป 
 
 
จากนั้นนชิ้นงานมากัดเหลี่ยมเพื่อให้พอดีกับตัวหัวขับลมต่อไป
 
 จากนั้นนชิ้นงานมากัดเหลี่ยมเพื่อให้พอดีกับตัวหัวขับลมต่อไปจากนั้นนชิ้นงานมากัดเหลี่ยมเพื่อให้พอดีกับตัวหัวขับลมต่อไป  
  
 
รูป Butterfly ถอดมือโยกเปิดปิดแล้วรอประกอบ
 
 เมื่อได้ส่วนประกอบครบแล้วเตรียมประกอบชิ้นงาน actuatoractuator เสร็จเรียบร้อย
รูป  Namur Solenoid Valve 5/2 way 
Namur Solenoid Valve 5/2 way ประกอบกับตัววาลว์
 
Namur Solenoid Valve 5/2 way ประกอบกับตัววาลว์ 

รูป Butterfly Stainless ประกอบกับหัวขับลม
เตรียมนำไปติดตั้ง actuator

 
รูป  Coupling & Adaptor ประกอบกับ Butterfly Stainless ประกอบกับหัวขับลม actuator
 
รูปNamur Solenoid Valve 5/2 wayร ประกอบกับ Butterfly Stainless ประกอบกับหัวขับลม
actuator
 

รูป บอลวาลว์หน้าแปลน cast iron ประกอบกับหัวขับลมmodel:RAT083DA + solenoid+limit switch box
เตรียมนำไปติดตั้ง
 

รูปเดียวอีกรูปครับ

อีกรูปครับ Limit Switch box model : ITS100 ติดตั่งรวมกับหัวขับลม เพื่อโชว์สถานะเปิด ปิดของวาล์ว ภายในยังมี Dry contact ให้ไว้ใช้งานอีกด้วย
   

Actuator model :RAT075/90 ประกอบกับ butterfly valve 3 นิ้ว หลายตัว
เลยครับเตรียมส่งให้ลูกค้า ครับพร้อมติดตั้ง
 
Actuator model :RAT075/90  ประกอบกับ butterfly valve 3 นิ้้ว หลายตัว
เลยครับเตรียมส่งให้ลูกค้า ครับพร้อมติดตั้ง
Actuator model :RAT065/90 ประกอบกับ butterfly valve 2 นิ้้ว หลายตัว
เลยครับเตรียมส่งให้ลูกค้า ครับพร้อมติดตั้ง

Actuator  ประกอบกับ butterfly valve
อีกรูปครับ
 
Actuator ประกอบกับ butterfly valve
อีกรูปครับ
Actuatorยี้ห้อ Sirca 
Actuator ประกอบกับ butterfly valve
อีกรูปครับ

Actuator ประกอบกับ butterfly valve
อีกรูปครับ
 
Butterfly valve

หัวขับประกอบ กับ วาล์ว ปีก ผีเสื้อ butterfly valve
 

หัวขับประกอบ กับ วาล์ว ปีก ผีเสื้อ butterfly valve
 

เป็นการประกอบ Coupling แบบสำเร็จรูป แข็งแรงกว่าเดิม
 

หัวขับลม + Ball Valve 3ชิ้น+Solenoid Valve นามัว ครับ
 

หัวขับลม ติดคั้ง Limit Switch Box ใส่ Coupling เตรียมประกอบ
 
รูป Limit Switch Box ใกล้ๆครับ
ประกอบกับ วาล์วหน้า  แปลนประกอบกับ วาล์ว UPVC
หัวขับประกอบ กับ วาล์ว ปีก ผีเสื้อ butterfly valve PTFE
 


Visitors: 67,591